telefon Zadzwoń: (+48) 731 870 850 dostawaDarmowa dostawa w Polsce od 250 zł
 
 

Program rabatowy

Szeroki wybór dzianin - gwarancja doskonałej jakości materiału

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu online CoStories

Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Stanowi ona jednocześnie klauzulę informacyjną zgodną z Art 12 i Art 13 Rozporządzenia RODO.

1.2 Administratorem danych jest YARO-TEX Anna Rosiak z siedzibą w Łodzi, ul. Ujście 11. YARO-TEX Anna Rosiak posługujący się REGON 473026237 oraz NIP 7281254947.

1.3 Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez YARO-TEX Anna Rosiak, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu oraz powiązanych ze Sklepem usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Klientów lub Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak zakładanie Konta, składanie Zamówienia i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Sklepu.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

1.1 YARO-TEX Anna Rosiak, przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis: www.costories.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w Koncie Klienta jest wykonanie umowy o prowadzenie Konta w Sklepie internetowym costories.com  którą Klient zawiera z YARO-TEX Anna Rosiak. Dane osobowe zawarte w Koncie Klienta są przetwarzane przez czas funkcjonowania Konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie Konta w Sklepie internetowym costories.com, o której mowa powyżej. W każdej chwili Klient może podjąć decyzję o usunięciu Konta, co skutkować będzie również usunięciem jego danych osobowych z bazy. Należy pamiętać, że usunięcie Konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych za pośrednictwem Sklepu zamówień.

 

Dobrowolne podanie przez Użytkownika lub Klienta swoich danych osobowych takich jak  adres e-mail lub numer telefonu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody opisanej w Art. 172. Ust 1 Dz.U.2018.0.1954 t.j. - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne  z póź. zmianami

Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

a) rejestracji Konta w Sklepie internetowym costories.com

b) składania Zamówienia z logowaniem oraz bez logowania do Konta zgodnie z  Art 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) a także Art 6 Ust 1 lit c) (obowiązki ciążące na Administratorze) a także Art 6 Ust 1 lit f) (prawnie uzasadniony interes sklepu). Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy, lub do końca okresu dochodzenia roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

c) korzystania z formularza kontaktowego;

d) zapisania się na powiadomienia o: dostawie rozmiaru, nowościach, przecenie;

e) zapisania się do programu lojalnościowego;

f) usługi newsletter;

g) wystawiania faktur – Art 6 Ust 1 lit c);

h) zwrotów i reklamacji;

g) marketingu bezpośredniego dotyczących własnych towarów i działalności Sklepu - Art 6 Ust 1 lit f) zgodnie z motywem 47 rozporządzenia rozporządzenia Rodo

1.2 Rodzaj przetwarzanych danych:

 1. imię i nazwisko
 2. adres email
 3. adres dostawy
 4. numer telefonu
 5. adres email
 6. Pesel ( w przypadku wystawienia faktury)
 7. Nip ( w przypadku wystawienia faktury dla Przedsiębiorcy)

1.3 Podanie w/w danych nie jest wymogiem ustawowym ani osoba podająca je nie jest do tego w żaden sposób zobowiązana  ale brak ich  uniemożliwi Administratorowi skierowanie oferty lub zawarcie umowy sprzedaży.

  

Udostępnianie danych osobom trzecim

1.1 Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

1.2 Administrator udostępnia dane osobowe dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) 

1.3 Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

1.4 Administrator udostępnia, zgodnie z Art 28 Ust 9 na podstawie umowy o przetwarzanie danych  , dane osobowe do prowadzenia ksiąg rachunkowych w związku z  Art 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą) 

1.5 Administrator udostępnia dane osobowe przewoźnikom, spedytorom w celu świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych

1.6 Administrator udostępnia dane osobowe dostawcy usług technologicznych

 

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

1.1 prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

1.2 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

1.3 prawo do przenoszenia danych,

1.4 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Klient lub Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził a zgoda do przetwarzania danych była podstawą przetwarzania

1.5 prawo do usunięcia swoich danych – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane chyba, że przepisy prawa obowiązujące Administratora wymagają dalszego ich przetwarzania

1.6 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez YARO-TEX Anna Rosiak

 

Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Państwa żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie Waszych danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Waszych danych osobowych bądź zażądania przez Was ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Państwa transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Wam roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa. 

Okresy te są następujące:

- po dokonaniu zakupu musimy te dane przechowywać przez 6 lat;

- do celów ochrony przed roszczeniami zgodnie z Kodeksem Cywilnym przez okres 6 lat od daty transakcji z osobą fizyczną lub 3 lat w przypadku podmiotów gospodarczych;

- do celów marketingu bezpośredniego do czasu żądania ograniczenia przetwarzania danych

 

Polityka Cookies

1.1 Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Zasadniczo pliki cookies dzielą się na: 

 • stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do momentu usunięcia ich przez użytkownika bądź do z góry określonego przez nas czasu;
 • sesyjne (tymczasowe) – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone.

1.2 Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 1.3 Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

 

Profilowanie i śledzenie w sieci

YARO-TEX Anna Rosiak profiluje dane Użytkowników jego serwisu internetowego i śledzi ruch tych Użytkowników na  stronie internetowej, a następnie wykorzystuje te informacje m.in. do celów tworzenia tzw. reklamy spersonalizowanej, a także w celu optymalizacji witryny internetowej w celu zwiększenia jej użyteczności.

YARO-TEX Anna Rosiak profiluje dane Użytkowników jego serwisu internetowego przy użyciu następujących narzędzi:

 • usługi Google Analytics,
 • usługi Google Ads.

 

Profilowanie danych Użytkowników przy użyciu Google Analytics 

1.1 Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

 

Profilowanie danych Użytkowników przy użyciu Google Ads

Profilowanie danych Użytkowników przy użyciu Google Ads następuje za pomocą następujących narzędzi: Remarketingu i funkcji Podobni odbiorcy.

Oba te narzędzia są pozwalają skierować YARO-TEX Anna Rosiak przekaz reklamowy do Użytkowników, którzy już odwiedzili jego witrynę lub do Użytkowników do nich podobnych, a także przygotować dla nich stosowny komunikat np. o produktach lub usługach, którymi Użytkownicy Ci interesowali się podczas odwiedzenia strony YARO-TEX Anna Rosiak

YARO-TEX Anna Rosiak przedstawia poniżej szczegółowy opis działania narzędzi użyciu Google Ads, takich jak Remarketingu i Podobni odbiorcy.

 

Opis sposobu wykorzystania remarketingu lub funkcji Podobni odbiorcy w  reklamach online YARO-TEX Anna Rosiak

YARO-TEX Anna Rosiak wykorzystuje narzędzia remarketingu po to, aby śledzić ruchy Użytkowników w sieci i kierować do nich spersonalizowaną reklamę, opartą na ich preferencjach i ujawnionych przez nich wcześniej zapotrzebowaniu na konkretną usługę lub produkt, której Użytkownicy Ci poszukiwali na stronie internetowej YARO-TEX Anna Rosiak. Dzięki temu YARO-TEX Anna Rosiak może również przekazywać takim Użytkownikom informacje, np. o istniejących promocjach czy ofertach specjalnych na towary lub usługi, którymi Użytkownik był wcześniej zainteresowany.

Podobni użytkownicy są to osoby, które nie przeglądały witryny internetowej YARO-TEX Anna Rosiak, ale ich ogólna charakterystyka jest podobna do charakterystyki użytkowników, którzy witrynę internetową YARO-TEX Anna Rosiak przeglądały. Google na podstawie działań wykonanych w sieci przez takich użytkowników, zwanymi podobnymi, odpowiednio ich kategoryzuje po kątem podobieństwa do użytkowników YARO-TEX Anna Rosiak. Użytkownikom podobnym do użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową YARO-TEX Anna Rosiak, może być przez Google wysyłana reklama YARO-TEX Anna Rosiak, a to na jego wyraźne, oddzielne zlecenie.

 

Plugin Facebooka

1.1 Strona costories.com zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

 

Piksel Facebooka 

1.1 Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

 1.2 Wszystkie pytania prosimy kierować na adres: ul. Ujście 11, 93-490 Łódź, bądź email: info@cottonstories.pl

 1. Formuła zakupowa Twisto

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1.Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)ING Bank Śląski S.A.

b)Twisto Polska sp. z o.o.

9.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

10.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

11.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

12.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Postanowienia końcowe

 • Postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian.
 • Użytkownicy i Klienci zarejestrowani będą powiadamiani o zmianie regulaminu poprzez narzędzia marketingu bezpośredniego takie jak newsletter, mail lub program lojalnościowy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl